Kontaktujte nás

Na?e webové stránky nabízí obsah a informace z více oblastí zájmu. Pokud máte otázku,?na kterou jste zde nenalezli odpově?, kontaktujte nás prosím.

Kde nás m??ete kontaktovat:

Adresa:?

Bristol-Myers?Squibb spol. s r.o.
Budějovická 778/3
140 00 Praha 4

Chcete-li oznámit ne?ádoucí ú?inky nebo závadu v kvalitě spojené s na?imi p?ípravky nebo máte-li odborny dotaz k na?im p?ípravk?m:

Nav?tivte na?e globální stránky, kde m??ete oznámit ne?ádoucí ú?inky nebo závadu v kvalitě, ?i poptat medicínské informace v jiné zemi ne? ?eské?republice.


Na?e koresponden?ní adresa

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4?

?

日韩 欧美~中文字幕